Privacyverklaring ( AVG )

Privacyverklaring

 Wij streven er naar de privacy van onze klanten te beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.

Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals naam, e-mailadres, adres of andere contactgegevens die u ons verstrekt wanneer u uw aankoop bij ons doet.

Euroblinds, gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 614 2564Ak te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

Euroblinds

Laan van Meerdervoort 614

2564AK Den Haag

070-3250158

Frank Bruijn is uw contactpersoon voor de gegevensbescherming van Euroblinds

Te bereiken via de euroblinds@msn.com of telefonisch 070-3250158

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 Euroblinds verwerkt uw persoons gegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en /of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn als 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via euroblinds@msn.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Euroblinds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
  • Om u te informeren over de door u gekochte producten.
  • Om een afspraak te maken voor het monteren van de producten of het afleveren daarvan.
  • Euroblinds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

 Euroblinds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogamma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 Euroblinds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze privacyverklaring staan, tenzij anderszins aan u meegedeeld of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Delen persoonsgegevens met derden.

Euroblinds verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal uitsluitend verstrekken indien nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jegens uw gegevens. Euroblinds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Euroblinds 2022